Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul Operational Pescuit și Afaceri Maritime - POPAM

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale


Obiectiv general

 • Creșterea producției în acvacultură și procesare
 • Creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești

Obiective specifice

 • Creșterea competitivității flotei de pescuit (marin și interior) odată cu protejarea biodiversității și a stocurilor de pești
 • Creșterea venitului pescarilor, inclusiv din pescuitul intern, odată cu reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor
 • Sprijinirea pescarilor în ce privește conformitatea cu cerințele cadrului administrativ și legislativ
 • Sprijin pentru întărirea dezvoltării tehnologice, inovare și transfer de cunoștințe
 • Creșterea competitivității întreprinderilor de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de siguranță și de lucru, în particular pentru IMM
 • Protecția și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea acvaculturii eficiente din punct de vedere a resurselor 
 • Promovarea acvaculturii cu un nivel înalt de protecție a mediului, și promovarea sănătății și bunăstării animale, îmbunătățirea calității apei, zonele umede și biodiversitatea acvatică
 • Îmbunătățirea și furnizarea de cunoștințe știintifice ca și îmbunătățirea colectării și managementului datelor
 • Creșterea numărului de locuri de muncă, atât directe, pentru pescari și acvacultori, cât și indirecte (marketing, procesare, IT, asigurări etc.)
 • Îmbunătățirea organizării de piață pentru produsele din pescuit și acvacultură
 • Consolidarea mediului pentru schimbul de informații pentru domeniul supravegherii maritime al UE

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POPAM?

 • Investițiile în echipamente care îmbunătățesc selectivitatea uneltelor de pescuit în funcție de dimensiuni sau specii, contribuie la limitarea impactului pescuitului de mediul marin și cel din apele interioare
 • Acțiuni referitoare la utilizarea tehnologiei moderne, inovarea în producție și procese, diversificarea ofertei de pe piață și implementarea deplină a standardelor UE de mediu și de siguranță, care vor contribui la sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe
 • Investiții pentru creșterea competivității operatorilor din domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură
 • Investiții în creșterea și modernizarea capacităților de producție și facilităților accesului pe piață

Cine poate solicita finanţare?

 • Organisme de drept public - autoritate publică sau instituție publică
 • Pescari, organizații de pescari sau asociații de pescari
 • persoane fizice autorizate
 • ONG-uri
 • organizații de producători
 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari

Prioritățile Uniunii şi obiective de intervenţie POPAM

 

PRIORITATEA 1 – Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

OS1.1 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului, inclusiv evitarea și reducerea, în măsura posibilităților, a capturilor nedorite

OS1.4 Creșterea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru

OS1.5 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologiei și inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe


PRIORITATEA 2 – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

OS2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe

OS2.2 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor
OS 2.3 Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor
OS 2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecției mediului înconjurător și promovarea sănătății animalelor, precum și a siguranței și sănătății publice

PRIORITATEA 3 – Încurajarea punerii în aplicare a PCP

OS3.1 Îmbunătățirea și furnizarea de cunoștințe științifice și îmbunătățirea colectării și gestionării datelor

OS3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control și aplicare, consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrației publice, fără creșterea sarcinilor administrative

PRIORITATEA 4 – Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă și furnizarea de sprijin pentru creșterea șanselor de angajare și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare, dependente de pescuit și acvacultură, inclusiv diversificarea

OS4.1 Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă și furnizarea de sprijin pentru creșterea șanselor de angajare și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare, dependente de pescuit și acvacultură, inclusiv diversificarea


PRIORITATEA 5 – Stimularea comercializării și prelucrării

OS5.1 Îmbunătățirea organizațiilor de piață pentru produsele de pescuit și acvacultură

OS5.2 Încurajarea investițiilor în sectoarele de marketing și procesare

PRIORITATEA 6 – Încurajarea punerii în aplicare a PMI

OS6.1 Dezvoltarea și implementarea Politicii Maritime Integrate 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs