Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul Operational pentru Pescuit - POP

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale


Obiectiv general

 • Realizarea viziunii strategice exprimate în Planul Național Strategic pentru Pescuit, și anume: “Un sector piscicol competitiv, modern și dinamic, bazat pe activități durabile de pescuit și acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecția mediului, dezvoltarea socială și bunăstarea economică”.

Obiective specifice

 • Modernizarea flotei de pescuit de la Marea Neagră și ajustarea acesteia la un nivel de durabilitate
 • Promovarea unui sector de acvacultură durabil
 • Menținerea nivelului durabil al activității de pescuit în apele interioare
 • Sprijinirea structurării industriei de procesare
 • Susținerea distributiei și comercializării produselor din sectorul pescăresc
 • Susținerea dezvoltării pieței interne pentru pește și produse piscicole
 • Sprijinirea înființării de Grupuri Locale
 • Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, integrate în zonele pescărești
 • Realizarea proiectelor de cooperare
 • Facilitarea comunicării în rețea a Grupurilor Locale

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POP?

 • Dezvoltarea competitivității și a durabilității sectorului piscicol primar;
 • Dezvoltarea pieței pentru produsele sectorului piscicol;
 • Susținerea dezvoltării durabile a zonelor pescărești și îmbunătățirea calității vieții în aceste zone;
 • Susținerea unei implementări adecvate a programului operational în cadrul Politicii Comune pentru Pescuit

Cine poate solicita finanţare?

 • Administrația Publică Locală (APL)
 • Administrație Publică Centrală (APC)
 • Agenție
 • ONG-uri
 • Asociație
 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Întreprindere Mare
 • PFA
 • Întreprindere Familială
 • Persoană Fizică

Axe prioritare şi Domenii majore de intervenţie POP


AXA PRIORITARĂ 1  Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare

1.1. Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit

1.2. Ajutor public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit

1.3. Investiţii la bordul navelor şi selectivitate

1.4. Pescuitul de coastă la scară redusă (nave cu o lungime totală mai mică de 12 m)

 Operațiuni

1.4.1 Proiecte colective

1.4.2 Sprijin pentru pensionarea anticipată

1.5. Compensaţii socio-economice

Operațiuni

1.5.a Îndemnizaţii ne-reînnoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel puţin 12 luni ca pescari

1.5.c Prime individuale acordate pescarilor cu vârsta sub 40 de ani


AXA PRIORITARĂ 2 – Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură

2.1. Acvacultura

Operatiuni

2.1.1 Cresterea capacitatii de productie datorita constituirii de noi exploatatii piscicole

2.1.2 Cresterea productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente

2.1.3 Cresterea numarului de puiet provenit din statiile de reproducere

2.1.4 Masuri pentru mediul acvatic

2.2 Pescuitul in apele interioare

Operatiuni

2.2.1 Actiunea investitii privind modernizarea facilitatilor de pescuit in apele interioare

2.2.2 Actiunea investitii la bordul ambarcatiunilor si selectivitate

2.2.3 Actiunea schimbarea destinatiei vaselor care opereaza in pescuitul in apele interioare catre alte activitati in afara pescuitului

2.3 Prelucrarea si comercializarea pestelui

2.4 Inginerie financiara


AXA PRIORITARĂ 3 – Măsuri de interes comun

3.1. Acţiuni colective

3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice

3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcadere şi adăposturi

3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

3.5. Actiuni pilot


AXA PRIORITARĂ 4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti

4.1. Selectarea Grupurilor Locale

Operațiuni

 4.1.a Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat și elaborarea strategiilor locale integrate

 4.1.b Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate

4.2. Sprijin pentru acţiunile de cooperare între Grupurile Locale


AXA PRIORITARĂ 5 – Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti


 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs